2019.08.22 - 1 photo

Equipment: LEICA M10 , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Previous post: 2019.08.06 — Next post: 2019.08.24