2019.04.19 - 30 photos

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Equipment: LEICA M10 , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Equipment: LEICA M10 , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.5/75

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: M Monochrom , Noctilux 50mm f/0.95

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Equipment: M Monochrom , Summilux-M 21mm f/1.4

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.

Equipment: M Monochrom , Noctilux 50mm f/0.95

Previous post: 2019.04.18 — Next post: 2019.04.20