2019.04.14 - Malta - Day 1 - 16 photos

Tags: malta fredrik eva

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.

Tags: malta fredrik eva ines

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Tags: malta clouds rocks

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.5/75

Tags: malta statue

Equipment: LEICA M10 , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Tags: malta eva church

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.

Tags: malta street photography

Equipment: LEICA M10 , Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.

Tags: malta mdina horse

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Tags: malta mdina horse eva fredrik

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Tags: malta mdina horse

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Tags: malta mdina horse

Equipment: LEICA M10 , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Tags: malta scooter street photography

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Tags: malta architecture

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Tags: malta eva

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Tags: malta fredrik

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Tags: malta street photography black and white

Equipment: LEICA M10 , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Tags: malta street photography black and white clouds

Equipment: LEICA M10 , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Previous post: 2019.03.23 — Next post: 2019.04.15