2017.09.01 - 4 photos

Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 59 deg 56' 33.40" N, 10 deg 30' 12.36" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 59 deg 56' 22.42" N, 10 deg 31' 1.84" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 59 deg 56' 23.01" N, 10 deg 31' 2.14" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 59 deg 56' 22.42" N, 10 deg 31' 2.97" E


Previous post: 2017.08.27 — Next post: 2017.11.03