2017.06.30 - 12 photos

Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 42 deg 38' 4.16" N, 8 deg 56' 25.62" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 42 deg 38' 4.10" N, 8 deg 56' 25.50" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 42 deg 38' 4.14" N, 8 deg 56' 25.75" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Location: 42 deg 35' 21.27" N, 8 deg 54' 25.57" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Location: 42 deg 35' 22.96" N, 8 deg 54' 22.92" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Location: 42 deg 35' 25.36" N, 8 deg 54' 24.34" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Location: 42 deg 35' 23.17" N, 8 deg 54' 22.88" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Location: 42 deg 35' 32.01" N, 8 deg 54' 27.74" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Unknown Lens

Location: 42 deg 35' 32.43" N, 8 deg 54' 26.96" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Unknown Lens

Location: 42 deg 35' 31.81" N, 8 deg 54' 28.48" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Location: 42 deg 35' 31.78" N, 8 deg 54' 28.47" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Summilux-M 1:1.4/21 ASPH.

Location: 42 deg 35' 32.23" N, 8 deg 54' 26.75" E


Previous post: 2017.06.29 — Next post: 2017.07.03