2017.06.13 - 3 photos

Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 59 deg 57' 7.57" N, 10 deg 28' 32.94" E


Equipment: LEICA SL (Typ 601) , Apo-Telyt-M 1:3.4/135

Location: 59 deg 57' 7.35" N, 10 deg 28' 32.52" E


Previous post: 2017.05.31 — Next post: 2017.06.23